Ordnings- och trivselregler

Förskingring av utrustning eller förbrukningsmaterial leder till omedelbar avstängning.

 

Stöld polisanmäls. Utrustning som försvinner kan snabbt förkorta livslängden på detta gym då det inte finns ekonomiskt utrymme för nyinköp. Det drabbar då samtliga medlemmar.

 

Utebliven betalning leder till omedelbar avstängning. Upprepade sena inbetalningar leder till krav på autogiro eller avstängning. Endast betalande medlemmar har tillträde till lokalerna. Det är inte tillåtet att ta med gäst/kompis. Överträdelse innebär omedelbar avstängning.

 

Solariet är endast till för betalande medlemmar med egen tag. Det är möjligt att köpa tag för enbart solning.

 

Endast aktiva medlemmar tillåts vistas i lokalen. Det är inte tillåtet att sitta på/vid maskiner utan att träna under en längre stund.

 

Varje tag är märkt och knuten till en person. Tag får inte överlämnas eller lånas ut. Överträdelse innebär omedelbar avstängning. Innestående betalning återbetalas ej.

 

Samtliga medlemmar som passerar dörren måste använda sin tag och kunna uppvisa den på begäran.

 

Parkering får endast ske på husets baksida! Ingång endast på gaveln som nås från husets baksida!

 

Varje gång tag används registreras data såsom dag och tid för in- och utgång.

 

Stickprov kan göras utan förvarning.

 

Barn tillåts under inga omständigheter vistas i lokalerna.

 

All utrustning ska återföras till rätt läge/plats efter användning.

 

Inga utomhusskor i gymlokalerna!

 

Använd spray och papper för att rengöra utrustning från eventuell svett.

 

Använd en rimlig ljudnivå på musik och tv då permanent boende, dagis- samt butiksverksamhet finns i fastigheten. Detta är särskilt viktigt tidig morgon och sen kväll. Överträdelse kan innebära en begränsning i gymmets öppettider.

 

Gymmets båda yttre dörrar ska alltid vara stängda så att inte obehöriga kommer in samt för att begränsa ljudet. Vänligen visa särskild hänsyn i utrymmet i och utanför toaletterna/solariet. Höga röster, smällar i dörrar osv stör de boende i angränsande lägenhet. Överträdelse kan innebära begränsning i gymmets öppettider.

Dela den här sidan