Åldersgränser

Du måste ha fyllt 13 år för att träna i vuxet sällskap. Du har då ingen egen tagg utan tränar med den vuxna personen. 

När du har fyllt 15 år får du ha en egen tagg, och får träna utan vuxet sällskap.

Legitimation eller annan form av åldersbekräftning kan komma krävas.

 

Dela den här sidan